Kia razvija bolji ekosistem baterija

25. Nov 2020

Kia

 

Kompanija Kia Motors kao deo grupacije Hyundai Motor Group (HMG) sa kompanijom SK Innovation Co. dogovorila je saradnju pri razvoju održivog ekosistema za baterije električnih automobila (EV), koji je od ključnog značaja za budućnost industrije mobilnosti.

 

Partneri su predstavili plan saradnje u različitim poslovnim oblastima koje se odnose na industriju baterija EV, uključujući i načine prodaje, servisiranje, ponovnu upotrebu i preradu baterija.

 

Saradnja proizlazi iz obostrane potrebe za kreiranjem lanca vrednosti baterije i jačanjem ekološke prihvatljivosti poslovnih operacija koje pokrivaju životni ciklus baterija za električne automobile.

 

Za razliku od postojećih saradnji među ponuđačima mobilnosti i proizvođačima baterija, koji su fokusirani na isporuku baterija, saradnja dve sestrinske kompanije Hyundai-Kia i kompanije SK želi da dostigne ciklus upotrebe baterije za koji se koristi izraz Baterija kao usluga (BaaS - Battery as a Service), a koji uključuje zakup usluge. Tako bi se proširila saradnja između pružaoca rešenja mobilnosti i ponuđača baterija. 

 

Partneri nameravaju da ojačaju stabilnost dobavljačkog lanca baterija i da naprave čitav ciklus resursa od prerade do proizvodnje, smanje emisije ugljenika, optimizuju dizajn baterije i EV-ova i ponovnu upotrebu baterija i kreiraju sinergije.

 

Na početku saradnje partneri su fokusirani na početni postupak sakupljanja i proveravanja baterijskog sklopa Kijinog električnog modela Niro EV.

 

Učesnici projekta trenutno traže rešenja koja mogu maksimalno da povećaju vrednost i ekološku prihvatljivost EV baterija. Ta rešenja uključuju ponovnu upotrebu baterija, koje nisu više upotrebljive u automobilima, za različite svrhe kao što su npr. sistemi skladištenja energije (ESS - Energy Storage Systems), kao i recikliranje baterija, koje izdvaja vredne metale kao što su litijum, nikl i kobalt.

 

Ove inovacije povećaće po predviđanjima vrednost i konkurentnost industrije recikliranja baterija koja će da bude stub nove ere električnih automobila. 

 

Pored toga Kia i SK Innovation udružiće svoju poslovnu infrastrukturu i proširiti  mogućnosti svojih različitih delatnosti kako bi osnažili konkurentnost u oblasti ponude baterija i ubrzali rast sa tim povezanih sektora. 

 

“Kijina saradnja sa SK Innovation, dobavljačem baterija prvog ranga za našu električnu globalnu modularnu platformu (E-GMP), koja će biti predstavljena 2021. godine, označava kritičan prvi korak u maksimalizovanju sinergija među pružaocima usluga mobilnosti i proizvođačima baterija,” rekao je Youngčo Či, predsednik i vođa inovacija u HMG. “Očekujemo da će ta saradnja igrati vrlo pozitivnu ulogu u jačanju naše konkurentnosti u oblasti mobilnosti i u obogaćivanju ekološki prihvatljivijih električnih automobila.”

 

“Saradnja grupacije Hyundai-Kia, koja je među najbrže rastućim u oblasti električnih automobila na globalnom tržištu, i SK Innovation, koja ima napredne tehnologije u oblasti razvoja i recikliranja baterija, izuzetno je važna, jer smo udružili snage u saradnji vezanoj za čitav ciklus EV-ova,” rekao je Dongseob Ji, predsednik baterijskog odeljenja u SK Innovation. “Kompanije će stvoriti besprekoran sistem koji će istraživati nove poslovne mogućnosti u celom lancu vrednosti baterija.”

 

Pored saradnje sa SK Innovation Kia saradnjom sa globalnim igračima, specijalistima za ponovnu upotrebu baterija, kao što su npr. Korea Hydro & Nuclear Power Co., Wartsila, OCI i Hanwha Solutions želi da obezbedi i otvori nova tržišta. Grupacija HMG pomoću saradnje sa SK Innovation Co. namerava da detaljno ojača svoju tehnološku konkurentnost tehnologijom i infrastrukturom kao i da proširi svoja područja poslovanja. 


Ime i prezime
Komentar