Kina uvodi nove podsticaje za korišćenje vodonika

01. Oct 2020

 Vodonik kao gorivo

Kineska vlada predstavila je nove mere za podršku korišćenju automobila na alternativni pogon, ovaj paket podsticaja namenjen je prvenstveno automobilima na pogon na vodonikove gorivne ćelije.

 

Očekuje se da će novim paketom podsticaja Ministarstvo finansija da se usredsredi prvenstveno na podržavanje pogona na vodonikove gorivne ćelije i nadogradnju infrastrukture radi veće dostupnosti i nižih troškova korišćenja gorivnih ćelija. Za razliku od prethodnih paketa mera, koji su se uglavnom fokusirali na subvencionisanje kupovine takvih automobila, najnoviji podsticaji namenjeni su pre svega lokalnim zajednicama i kompanijama u cilju izgradnje infrastrukture i strategija za upotrebu ove tehnologije u industriji.

 

Predstavnici Ministarstva finansija očekuju da će lokalne vlasti, u saradnji sa određenim kompanijama iz ove oblasti, da predstavi planove za proširenje upotrebe tehnologije vodonikovih gorivnih ćelija, što bi trebalo da podrazumeva povećanje voznog parka u kojem su automobili koji koriste tehnologiju gorivnih ćelija, širenje mreže benzinskih pumpi i optimizaciju procesa punjenja i smanjenje cene goriva (vodonika). Vlasti su već započele prikupljanje projekata, koje će ocenjivati posebna komisija, fokusirajući se uglavnom na pomenute faktore.

 

Kina predstavlja najveće tržište za prodaju automobila sa novim tipovima pogona, koja uključuju električna vozila na baterije, priključne hibride i automobile na vodonikove gorivne ćelije. Trenutno se očekuje da će se njihovim putevima voziti preko četiri miliona električnih automobila (uključujući priključne hibride), dok oko 7.000 automobila na pogon na vodonikove gorivne ćelije trenutno čini manji udeo.

 

Nove poteze kineske vlade pozdravili su i proizvođači automobila Toyota i Hyundai, najavljujući skoru prezentaciju planova za proširenje upotrebe automobila sa vodonikovim gorivnim ćelijama u zemlji.


Ime i prezime
Komentar