Pre-Drive C2X istraživački projekat

24. Aug 2010

VW E-up
Vodeće evropske automobilske, elektronske i software kompanije predstavile su rezultate projekta pripreme za automobilsku komunikaciju. Cilj ovog projekta jeste da se znatno poboljša bezbednost i efikasnost na putevima. Volkswagen AG veoma je važan partner u ovom dvogodišnjem istraživačkom projektu koji sponzoriše EU komisija.
"Mogućnost pouzdanog prenosa sve veće količine informacija u deliću sekunde će omogućiti učesnicima u saobraćaju da budu povezani međusobno, ali i sa saobraćajnom infrastrukturom, utemeljujući tako put za nove usluge i aplikacije. Radi  konstantnog unapređenja informacija, Volkswagen Grupa za istraživanje radi na inovativnim rešenjima kako bi vozačima pružila još transparentniji pregled puta, dajući im pritom korisne informacije o saobraćajnoj bezbednosti i efikasnosti", rekao je prof. dr Jirgen Leohold, direktor Volkswagen Grupe za istraživanja.


Jedinica za komunikaciju prenosi važne informacije u vozilo kada se ono približava mestu gde se izvode radovi na putu. Vozač se obaveštava o ograničenju brzine, bilo kakvim restrikcijama u traci i drugim informacijama vezanim za bezbednost. Kod mobilnih radova na putu, komunikaciona jedinica je ugrađena u vozilo koje se koristi za radove na putu tako da funkcija asistencije u vozilu može precizno da lokalizuje radove na putu u bilo koje vreme. Dodatne informacije omogućavaju vozaču da unapred prilagodi svoju vožnju situaciji u saobraćaju, posebno u slučaju radova na putu koji se teško mogu uočiti, izbegavajući tako situacije koje mogu da utiču na bezbednost. Da bi ova tehnologija mogla da se primenjuje, Volkswagen je razvio softver koji pruža informacije putem HMI (human-machine interface) bez ometanja vozača.


Ime i prezime
Komentar