Audi e-dizel gorivo budućnosti

06. May 2015

Audi e-dizel
Audi je načinio još jedan veliki korak u razvoju novih goriva, neutralnih u odnosu na CO2: pilot postrojenje u Drezdenu (Dresden) počelo je proizvodnju sintetičkog Audi e-dizela (Audi e-diesel). Faza puštanja u pogon trajala je svega četiri meseca – od pre nekoliko dana istraživačko postrojenje u Drezdenu proizvodi prve količine kvalitetnog dizel goriva. Kao potvrdu praktične primene, ministarka za obrazovanje i istraživanje prof. dr Johana Vanka (Johanna Wanka), sipala je prvih pet litara u svoj službeni automobil, Audi A8 3.0 TDI clean diesel quattro. „Sintetički dizel na bazi CO2 predstavlja veliki uspeh našeg istraživanja održivosti.  Ako nam uspe široka primena CO2 kao sirovine, značajno ćemo doprineti zaštiti klime i efikasnosti resursa i postavićemo temelje u pravcu „zelene ekonomije“, izjavila je Vanka.

Drezdenska kompanija iz oblasti energetike i tehnike Sunfire je Audi-jev partner u projektu i upravlja postrojenjem koje funkcioniše prema principu Power-to-Liquid (PtL) i za proizvodnju tečnog nosioca energije koristi ekološku struju. CO2 koji se koristi, trenutno se dobija iz postrojenja za bio-gas. Jedan deo CO2 dobijaće se putem procesa Direct-Air-Capturing direktno iz okolnog vazduha (izdvajanje CO2 direktno iz atmosferskog vazduha, prim. prev.) – tehnologije kompanije Climeworks iz Ciriha (Zürich) koja je parter Audi-ja.

Za Rajnera Mangolda (Reiner Mangold), rukovodioca za održivi razvoj proizvoda u koncernu Audi, Audi e-dizel i Audi e-goriva uopšteno predstavljaju važnu dopunu električnoj mobilnosti: „Sa Audi e-dizelom ponovo nudimo gorivo iz CO2 koje će doprineti mobilnosti na duge staze gotovo neutralnoj u odnosu na klimu. Upotreba CO2 kao sirovine predstavlja šansu ne samo za automobilsku industriju u Nemačkoj, već se može preneti i na ostale ogranke i zemlje.“

Proizvodnja Audi e-dizela odvija se u nekoliko faza: najpre se putem elektrolize na visokoj temperaturi voda zagrejana do stadijuma pare razbija na vodonik i kiseonik. Ovaj postupak, kod koga temperatura iznosi više od 800 stepeni Celzijusovih, pored ostalog je efikasniji od konvencionalnih tehnika zbog ponovnog dobijanja toplote. Još jedna posebna karakteristika elektrolize na visokoj temperaturi je da može da se koristi dinamički, odnosno da stabilizuje elektro-mrežu kada je proizvodnja ekološke struje maksimalna. U sledeća dve radne faze vodonik reaguje sa CO2 u reaktorima za sintezu, ponovo pod pritiskom i temperaturom. Proizvod reakcije je konzistentna tečnost koja se sastoji od ugljovodonika sa molekulima dugačkog lanca, tzv. „blue crude“ ili „plava nafta“. Stepen korisnog dejstva čitavog procesa – od obnovljive električne energije do tečnog ugljovodonika – je veoma visok i iznosi oko 70 odsto. Slično kao i sirova nafta i plava nafta se oplemenjuje u procesu rafiniranja kako bi se dobio krajnji proizvod, Audi e-dizel. Ovo sintetičko gorivo ne sadrži sumpor i aromate, dok je zbog visokog cetanskog broja veoma zapaljivo. Kao što su laboratorijski testovi u Audi-ju pokazali, gorivo je pogodno kao dodatak fosilnom dizel gorivu ili u perspektivi, za samostalnu upotrebu.

Savezno ministarstvo za obrazovanje i istraživanje Nemačke stimuliše ovaj projekat kompanije Sunfire koji je započeo maja 2012. godine. Kamen-temeljac za postrojenje u Drezden-Rajku (Dresden-Reick) postavljen je jula 2013. godine, dok je puštanje u pogon obavljeno 14. novembra 2014. godine. Sledećih meseci postrojenje bi trebalo da proizvodi više od 3.000 litara Audi e-dizela. Audi je ekskluzivni partner kompanije Sunfire u oblasti automobilske industrije.

Pored kooperacije sa kompanijom Sunfire, u oblasti razvoja CO2-neutralnih goriva, tzv. Audi e-fuels, Audi se angažuje još od 2009. godine. Audi postrojenje za e-gas u donjosaksonskom Verlteu (Werlte) na sličan način proizvodi Audi e-gas (sintetički metan), koji vozači modela Audi A3 Sportback g-tron mogu da dobiju posredstvom specijalne kartice za punjenje. Zajedno sa francuskom kompanijom Global Bioenergies, Audi istražuje veštačku proizvodnju Audi e-benzina. Audi zajedno sa američkom kompanijom Joule radi na još jednom projektu proizvodnje sintetičkih goriva Audi e-dizel i Audi e-etanol uz pomoć mikroorganizama.

 

Audi e-dizel - proces doobijanja


Ime i prezime
Komentar