Ekološki automobili

10. Jan 2014

Eco automobil
Ekološki automobili ili “zeleni automobili” još uvek su relativno loše prihvaćeni među građanima koji žele i nameravaju da kupe automobil. Razloga za to je mnogo: nepoverenje prema novim i drugačijim tehnologijama, relativno viša cena od standaradnih modela automobila, mišljenje da je takav automobil slabiji od “normalnih” automobila i slično.

Zbog takve percepcije kompanije koje prodaju automobile ne nude dovoljno modela ekoloških automobila jer oni žele da ponude ono što može da se proda, a ako kupci ne žele neke vrste automobila, onda kod nas to neće ni biti u ponudi. Malo koga realno zanima budućnost planete jer svi misle “Šta znači moj jedan automobil kad milioni drugih i dalje zagađuju okolinu?”

Jedan od češćih argumenata za kupovinu ekološki prihvatljivog automobila je ušteda. Na kakvu se to uštedu konkretno misli? Uglavnom na manju potrošnju goriva. Osim podobnosti u obliku motora koji utiče na efikasnost i iskoristivost goriva u potpinosti, do raznih optimizacija na čitavom automobilu, od motora preko menjača do aerodinamike. Veliki broj proizvođača sada ugrađuje i sisteme kao što su dugme za jednostavno startovanje i gašenje motora pri stajanju, sistem za akumuliranjei za skaldištenje i ponovno korišćenje energije oslobođene kočenjem kao i pokazivač za promenu stepena prenosa. Mnoge od tih mera pokazuju se kao jako efikasne jer potrošnja pada više od 10 odsto, a performanse automobla su iste ili čak bolje od originalnog modela koji te promene nije imao.


Međutim problem je što modeli automobila koji imaju sve te dodatke uglavnom koštaju dosta skuplje od originala jer prodavci dosta toga prikazuju kao dodatnu opremu, a trebalo bi da bude ukalkulisana kao osnovna oprema. Pored toga cena održavanja ovakvih automobila još uvijek je mnogo viša u odnosu na starije modele koji ne obiluju elektronikom i brojnim senzorima. Zato mnogi ljudi još uvek biraju standardne modele automobila umesto “zelenih” verzija.

Zbog državnih subvencija, koje nisu male, u SAD ekološki automobili postaje sve prihvaćeniji. Da bi građani SAD prihvatili takve automobile, uložen je veliki novac u marketing i ubeđivanje da se kupovinom takvog automobila ništa ne gubi nego samo dobija. Takav pristup pokazao se kao delimično uspešan jer sve više amerikanaca traži ekološku verziju automobila.

Pojam ekološki automobil bi označavao vozilo koje ne šteti okolini ili vozaču. Nažalost, takvo vozilo ne postoji u pravom smislu te reči, ali postoje razne druge verzije koje se pribižavaju tome sve više, a to se pre svega osnosi na električne automobile, hibridne, automobile na potpuni ili delimični solarni pogon, automobile na biogoriva i automobile na LPG. Međutim najbliže su svakako automobili na vodu, vodonik i komprimovani vazduh.


Ime i prezime
Komentar