Ključ u funkciji bezbednosti

05. Apr 2019

Volvo - Care Key
Volvo Cars predstavlo je Care Key, koji omogućava svakom kupcu Volvo automobila da podesi ograničenje brzine za sebe, članove svoje porodice ili prijatelje. Care Key predstavljaće standard za sve automobile marke Volvo počevši od modela za 2021. godinu.

Care Key omogućava vozačima Volvo automobila da odrede ograničenje najveće brzinu automobila, pre nego što pozajme automobil članu svoje porodice ili mlađem i neiskusnom vozaču kao što su na primer tinejdžeri koji su tek dobili svoje vozačke dozvole.

Lansiranje Care Key usluge usledilo je nakon objave sa početka ovog meseca da će Volvo Cars ograničiti najveću brzinu svih svojih automobila na 180 km/h od 2020. godine, u svrhu slanja snažne poruke u vezi sa opasnostima povećane brzine.

Hakan Samuelsson, generalni direktor Volvo Cars, izjavio je prošlog meseca da kompanija želi da pokrene diskusiju na temu da li proizvođači automobila imaju pravo, ili čak i obavezu da u automobil ugrade tehnologiju koja prati ponašanje vlasnika automobila. Sada kada je takva tehnologija dostupna, ovo pitanje postaje sve značajnije.

Ograničenje brzine i Care Key deo su te inicijative i pokazuju na koji način proizvođači automobila mogu da preuzmu aktivnu odgovornost u postizanju nulte tolerancije u smrtnim slučajevima na putu podrškom odgovornijem ponašanju vozača.

„Verujemo da proizvođač automobila ima odgovornost da unapredi bezbednost u saobraćaju“, izjavio je Samuelsson. „Naše skoro objavljeno ograničenje brzine odgovara takvom načinu razmišljanja, a Care Key još je jedan primer toga. Mnogi od nas žele da pozajme svoj automobil prijateljima i članovima porodice, ali nismo sigurni da su oni bezbedni na putu. Care Key predstavlja dobro rešenje i dodatni spokoj.“

Pored potencijalnih prednosti koje se odnose na bezbednost, dodaci kao što su ograničenje brzine i Care Key potencijalno će da donesu i finansijsku prednost vozačima Volvo automobila. Kompanija trenutno poziva osiguravajuća društva na nekoliko tržišta na pregovore da ponude posebno, povoljno osiguranje za Volvo zajednicu koja koristi ovu bezbednosnu opremu.

Specifični uslovi zavisiće od okolnosti na lokalnim tržištima, ali Volvo Cars očekuje da uskoro objavi prvih nekoliko ugovora sa nacionalnim osiguravajućim kućama.

„Ukoliko budemo u stanju da ohrabrimo i podržimo odgovornije ponašanje uz pomoć tehnologije koja pomaže vozačima da se klone nevolja, to bi logično trebalo da ima pozitivan uticaj na premije osiguranja,“ rekao je Samuelsson.


Ime i prezime
Komentar