Razvoj pneumatika simulatorom vožnje

17. Mar 2021

Goodyear-trenazer

 

Goodyear će instalacijom novog dinamičkog simulatora vožnje priznate američke kompanije VI-grade dodatno osnažiti razvoj pneumatika u svom inovacionom centru u Kolmar-Bergu, u Luksemburgu. Prvi dinamički simulator DiM250 Dynamic nedavno su inače počeli da koriste u inovacionom centru u Akronu, SAD.

 

Simulatori vožnje namenjeni su razvoju, testiranju i ispitivanju modela pneumatika na samom početku razvojnog ciklusa, što omogućava da se i pre izrade prvog prototipa odredi koji pneumatici imaju najbolje karakteristike. Pored usavršavanja brojnih kapaciteta pneumatika, ovaj vid tehnološkog razvoja omogućava i veću usklađenost sa dinamikom razvojnog procesa automobilske industrije i još bolju saradnju sa proizvođačima automobila, posebno u oblasti razvoja pneumatika za prvu opremu automobila. 

 

O društvu VI-grade

 

VI-grade je vodeći proizvođač programske opreme za simulacije u realnom vremenu i simulatora kod kojih su uključeni vozači („driver-in-the-loop”). Društvo je osnovano 2005. godine i obezbeđuje inovativna rešenja za uprošćavanje razvojnog procesa prevoznih sredstava sve od koncepta do konačne potvrde u automobilskom, vazdušnom, svemirskom, motociklističkom, moto-sportskom i železničkom sektoru. 

 

VI-grade je društvo sa dinamičkim rastom i visoko kvalifikovanom tehničkom ekipom, koje ima kancelarije u Evropi, Japanu, Kini i u SAD, kao i globalnu mrežu više od 20 partnera vrednih poverenja.

 

VI-grade je deo grupe Spectris plc, koja je specijalizovana za oblast precizne merne opreme. Društva grupe Spectris usredsređena su na obezbeđivanje visoke vrednosti za sve učesnike. Sedište grupe je u Egamu, Sari, Velika Britanija. Grupa Spectris plc zapošljava približno 9.000 ljudi u više od 30 država.

 


Ime i prezime
Komentar