Sistem za kontrolu pritiska u pneumaticima

27. Oct 2017

Pritisak u pneumaticima
Proizvođači pneumatika i stručnjaci u oblasti automobilske industrije već odavno preporučuju vozačima da redovno kontrolišu pritisak u pneumaticima. To je vrlo važna kontrola kojom se povećava bezbednost, a istovremeno vozačima omogućuje znatne uštede. Uprkos tome, serviseri vulkanizersih centara zapazili su da pritisak u pneumaticima kod približno dve trećine vozača nije odgovarajući. U tom slučaju korisno rešenje je sistem TPMS (sistem za kontrolu pritiska u pneumaticima) koji neprestano prati pritisak u automobilskim pneumaticima. Prema Uredbi ECE-R 64  Evropske komisije, senzorima pritiska TPMS moraju da budu fabrički opremljena sva nova vozila koja se prodaju u državama EU od 1. novembra 2014. godine. Automobili na tržištu su, inače, opremljeni jednim od dva tipa TPMS sistema – posrednim ili neposrednim.

Posredni TPMS, koji je samo jedna od funkcija sistema ABS i ESP, ne zahteva servisiranje jer ne koristi dodatne senzore, odnosno ne obavlja merenja, nego ih izračunava na osnovu impulsa dobijenih od ESP i ABS. Pri tome se meri obrtanje točkova jer se točak čiji pneumatik ima niži pritisak brže okreće. Posredni TPMS očitava te podatke i kad utvrdi razliku upozorava vozača signalnom lampicom. Ovaj tip je inače jeftiniji i efikasniji, ali ne nudi preciznije podatke o pritisku u pneumaticima. Osim toga, pri posrednim merenjima stepen greške je prilično visok, a delovanje se odvija sa zakašnjenjem.

Neposredni sistem TPMS, čije delovanje je komplikovanije, obezbeđuje mnogo preciznije merenje pritiska i temperature. Uređaji za praćenje pritiska običnose nalaze u pneumaticima, na ventilima za vazduh, a svaki ventil opremljen je senzorom pritiska, radio odašiljačem i sopstvenom baterijom. Prikupljeni podaci putem radio signala šalju se u računar automobila i prikazuju na ekranu. Sinhronizacija različitih senzora sa računarom vrlo je precizna, zato u tom slučaju nije preporučljivo da se naplatak menja slobodno, a pri svakoj zameni pneumatika treba resetovati sistem i uneti nove podatke.

Saveti servisera vulkanizerskih centara za neposredne sisteme TPMS:

1. Pneumatike servisirajte samo u specijalizovanim servisnim radionicama koje imaju odgovarajuću opremu i kvalifikovano osoblje. Tokom zamene, naime, treba da se poštuju  specifične procedure, a osim toga, za testiranje senzora pritiska potrebni su odgovarajući dijagnostički alati. Nepravilno održavanje može vozaču da stvori dodatne troškove.
2. Pri svakoj periodičnoj zameni pneumatika serviser treba da proveri sve pojedine elemente sistema.
3. Senzori oštećeni zbog nestručne zamene pneumatika treba odmah da se zamene.
4. Pažljivo proverite – naročito kod starijih, a posebno američkih i francuskih automobila – stanje aluminijumskih ventila sa senzorima jer često oksidiraju. U nekim slučajevima je dovoljno da se zameni samo ventil, ali ponekad, treba da se zameni senzor.
5. Ako na armaturnoj ploči svetli signalna lampica za kontrolu pritiska mora najpre da se proveri pritisak u pneumaticima. Ako se merenjem pokaže da je pritisak pravilan, nešto nije u redu sa TPMS i treba što pre da se pose specijalizovana servisna radionica. Ponekad može da dođe do problema sa pumpanjem pneumatika, a uzrok mogu da bdu oštećeni ventili – u tom slučaju važi pravilo da, što ih se pe zamene,  biće manji trošak.
6. Pri kupovini novog kompleta naplataka vozači moraju da obrate pažnju i na montažu dodatnih senzora, njihovo programiranje i sistemsku konfiguraciju.

Najvažnije prednosti TPMS su bolja vodljivost automobila i kraći zaustavni put, što obezbeđuje veću bezbednost na putu. Osim toga, sistem omogućava pneumatiku duži vek trajanja i smanjuje potrošnju goriva, što pozitivno utiče kako na novčanik tako i na životnu sredinu.


Ime i prezime
Komentar