Cena proteruje TNG iz Srbije

10. Dec 2014

Gas kao gorivo
Pre nekoliko godina na srpskom tržištu bilo je mnogo vozila koja kao pogonsko gorivo koriste tečni naftni gas zbog cene povoljnije u odnosu na druga na tržištu. Međutim, u poslednje vreme tečni naftni gas stalno poskupljuje zbog akciza
slika se menja: potrošnja tog goriva na tržištu Srbije sve je manja jer cena stalno ide naviše – litar tog goriva sada košta nešto manje do 90 dinara. Predstavnici regionalne CEFTA asocijacije za tečni naftni gas izrazili su nedavno zabrinutost zbog velikih i sve većih cena tog energenta u Srbiji, zbog čega preti opasnost da on uskoro poptuno nestane s tržišta.
Predsednik Asocijacije Josip Kelemen je naveo da je na dan 12. novembra cena litra TNG-a u Srbiji iznosila 0,74 evra a u Hrvatskoj 0,56, da bi se sada u Srbiji ona povećala na oko 0,80 evra a u Hrvatskoj smanjila na 0,41. Po rečima sekretara Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislava Mićovića, na snabdevenost i cenu TNG-a u maloprodaji utiče njegova dostupnost u regionu jer se velika količina TNG-a i sirovina za njegovu prizvodnju uvozi. On ističe da u Srbiji TNG proizvode „Naftna industrija Srbije” i „Standard gas”, a uvozi ga nekoliko velikih uvoznika – NIS, „Eurogas”, „Standard gas”, „Tigar petrol”, OMV, koji su i najvažniji snabdevači i akteri na tržištu te da je tržišna konkurencija prisutna u svim fazama.


– Deo cene TNG-a nije pod kontrolom domaćih kompanija već regionalnog tržišta, koje zahvata veliki prostor, a na nju utiču i ponuda i potražnja – kaže Mićović. – Međutim, na tržištu Srbije na cenu TNG-a dominantno utiče stalni rast državnog zahvatanja. Pre dve godine promenjen je način obračuna akcize i ona je ujedno povećana, ove godine akciza je ponovo viša – pet dinara po kilogramu – a za isto toliko će porasti na početku 2015. godine. Po njegovim rečima, trenutno je akciza po kilogramu TNG-a 35 dinara, ili oko 19,25 dinara po litru, te je zahvatanje države u maloprodajnoj ceni tog goriva sada 40 odsto. Po tome je Srbija, ističe Mićović, u samom vrhu u Evropi, a posle Nove godine sasvim sigurno će izbiti na sam vrh po procentualnom učešću državnih dažbina u maloprodajnoj ceni TNG-a.


– Takvim koracima, praktično, država dovodi u pitanje ulaganja u ceo lanac snabdevanja TNG-a, ali i ulaganja građana koji su u vozila ugradili uređaje za TNG jer će cena biti gotovo nekonkurentna u odnosu na druga goriva na trištu – kaže Mićović. On napominje da korišćenje TNG-a kao pogonskog goriva podrazumeva i veće troškove za vozila – troškovi ugradnje potrebnih uređaja, ali i periodične kontrole.


– Slobodno se može reći da će sve manje vozača koristiti TNG, a to nedvosmisleno pokazuju podaci iz ove godine. Direktna posledica povećanja akcize na TNG od 1. januara od pet dinara dovela je u prvih šest meseci do ukupnog pada potrošnje TNG-a od 12,5 odsto pa je potpuno jasno kako će se odraziti novo povćanje akcize – kaže Mićović.
Dnevnik-D. Mlađenović
 
Potrošnja svaki dan opada
Tomislav Mićović ukazuje i na to da je, osim značajnog smanjenja potrošnje TNG-a kao goriva, sve manje i industrjskih potrošača koji ga koriste. Po njegovim rečima, industrijski porošači imaju zakonsku mogućnost da ostvare refakciju, odnosno povraćaj akcize za TNG, ali ih je malo tu mogućnost iskoristilo jer je procedura dugotrajna i veoma komplikovana pa se preusmeravaju na potrošnju komprimovanog prirodnog gasa.


Ime i prezime
Komentar