Električni automobili ne smanjuju efekat staklene bašte

29. Oct 2019

Proizvodnja električnih automobila
Teza je da je transport izvor trećine gasova koji izazivaju efekat staklene bašte, a iz godine u godinu sve je više automobila. Prema statistikama, na 1.000 stanovnika razvijenih zemalja ima oko 300 automobila, negde i više. Prelazak na električne automobile kod kojih nema izduvnih gasova treba da pomogne u smanjenju emisija štetnih gasova i čestica u atmosferu.

U stvari nije baš tako. Električni automobili su zapravo ekološki prihvatljiviji od benzinskih, ali kada se koriste. Međutim, proizvodni proces električnih automobila nanosi značajnu štetu životnoj sredini. Na primer, porast globalne proizvodnje nikla, koji se koristi za proizvodnju akumulatora za električne automobile, direktno je povezan s izrazito negativnim efektima po okolinu, zbog vrlo visokih temperatura procesa prerade.
 
Pored toga, potrebno je da se reši problem toksičnih otpadnih proizvoda. Istraživači navode da bi se procenila ekološka prihvatljivost nove generacije motora, važno je da se uzme u obzir čitav životni ciklus električnog automobila - od trenutka proizvodnje do odlaganja na deponiju. Ako se primeni ovaj pristup, može da se ispostavi da su emisije štetnih gasova i materija u ukupnom životu električnog automobila samo nešto manje od automobila koje pokreću benzinski i dizel motori.

Postoje problemi i s recikliranjem akumulatora električnih automobila. Čak se i u razvijenim zemljama reciklira samo pet odsto litijum-jonskih baterija, koje su izvor otrovnih gasova, a ne postoji garancija da će situacija u skoroj budućnosti radikalno da se promeni.

Ostaje pitanje šta treba da se uradi. Jednostavno da se koristi javni prevoz, bicikl i da se ide peške. Malo je verovatno da će moći potpuno da se odustane od automobila, ali ako postoji želja da se svakodnevno doprinese zdravlju planete, moraće automobil ređe da se koristi.


Ime i prezime
Komentar