Grupa Renault u konzorcijumu za unapređenje baterija

18. Mar 2021

Renault-batterije

 

Grupa Renault i konzorcijum Veolia & Solvay će zajedno reciklirati baterije električnih automobila na kraju njihovog životnog veka prema načelu „zatvorene petlje”

 

Konzorcijum predstavlja novu vrstu udruženja u lancu vrednosti za proizvodnju baterija čiji je cilj da očuvaju resurse, smanje emisiju ugljen-dioksida i generišu vrednost proizvoda.

 

Grupa Renault, jedan od ključnih igrača na tržištu automobila, ponosno najavljuje početak saradnje sa kompanijom Veolia, svetskim liderom u oblasti optimizovanog upravljanja resursima i Solvayjem, vodećom naučnom kompanijom. Cilj ovog partnerstva je da se omogući kružna ekonomija metala od kojih su sačinjene baterije električnih automobila, i to recikliranjem po načelu „zatvorene petlje”.  

 

Postojeći konzorcijum Veolia i Solvay je nastao u septembru 2020. godine, a sada je dodatno ojačan pionirskim statusom i iskustvima Grupe Renault u području kružne ekonomije baterija električnih automobila na kraju životnog veka. Izuzetnoj komplementarnosti ove saradnje doprinelo je iskustvo kompanije Solvay u području hemijske ekstrakcije metala od kojih su sačinjene baterije kao i desetogodišnje iskustvo kompanije Veolia u području rastavljanja i recikliranja litijum-jonskih baterija hidrometalurškim postupcima. 

 

S obzirom na to da bi broj električnih automobila u svetu u ovoj dekadi trebalo da se poveća sa 10 na više od 100 miliona, strateški izazov je da se obezbedi stalan i odgovoran pristup materijalima od kojih su izrađene baterije.

 

Upravo se zato novim partnerstvom nastoji da uspostavi siguran i održiv izvor nabavke strateških metala iz baterija, kao što su kobalt, nikl i litijum. Kako bi postigli zadati cilj, tri partnera će iskoristiti vlastite veštine i stručnost u svakom koraku lanca vrednosti, od prikupljanja baterija električnih automobila na kraju njihovog životnog veka do rastavljanja, ekstrakcije i prečišćavanja metala, kao i kroz poboljšanje postojećih mehaničkih i hidrometalurških postupaka reciklaže baterija. Upotrebom inovativne tehnologije koju su zajedno razvili Solvay i Veolia, strateški metali koji su do sada bili korišćeni samo za metaluršku primenu biće ekstrahovani i prečišćeni kako bi se postigla visoka čistoća i omogućila ponovna upotreba u novim baterijama. Takav sistem recikliranja u „zatvorenoj petlji” trebalo bi da smanji emisiju ugljen-dioksida koju uzrokuje proizvodnja baterija budućih električnih automobila. 

 

Tri partnera su već aktivno uključena u eksperimentalnu fazu koja uključuje uspostavljanje pokaznog postrojenja u Francuskoj u kojem će da se sprovodi ekstrakcija i prečišćavanje metala iz baterija električnih automobila na kraju njihovog životnog veka.

 

Luca de Meo, glavni direktor Grupe Renault, izjavio je: „Grupa Renault ima sveobuhvatan pristup kada je reč o životnom ciklusu baterije: popraviti originalne baterije kako bismo im našli novu svrhu, prenameniti ih u rešenja za skladištenje energije i uspostaviti sistem za prikupljanje i recikliranje baterija. Ponosni smo što novim partnerstvom sa Veoliom & Solvayjem možemo dodatno da osnažimo svoju predanost recikliranju baterija. Želimo da primenimo inovativna rešenja za recikliranje baterija koja će imati malu emisiju ugljen-dioksida i tako utrti put održivoj nabavci strateških materijala od kojih su sačinjene baterije, što je posebno važno u vremenu snažnog razvoja električne mobilnosti. Zajedno ćemo iskoristiti svoju snažnu prisutnost u čitavom lancu vrednosti električnih automobila u Evropi kako bismo zauzeli konkurentnu poziciju na tržištu materijala od kojih su sačinjene baterije i tako generisali dodatnu vrednost svojih proizvoda." 

 

Antoine Frerot, glavni direktor kompanije Veolia, je komentarisao: “S obzirom na sve veći broj ekoloških problema sa kojima se svet suočava, potrebna je hitna ekološka transformacija proizvodnih postupaka. Partnerstvo sa Grupom Renault omogućiće nam da odemo korak dalje u stvaranju rešenja „zatvorene petlje” kako bismo očuvali prirodne resurse. To nam pokazuje da kompanije koje rade zajedno mogu da smisle i primene nova rešenja koja ne samo da doprinose očuvanju životne sredine, već i podstiču oporavak privrede.”

 

Ilham Kadri, glavni direktor Grupe Solvay, dodao je: „Ovaj konzorcijum je sjajan primer partnerstva u lancu vrednosti koji omogućava upotrebu metala iz baterija prema načelima kružne ekonomije. Oduševljeni smo što se Grupa Renault pridružuje konzorcijumu i što je u nama prepoznala strateškog partnera u području zatvaranja reciklažne petlje, prikupljanja osnovnih resursa za recikliranje i ponovne upotrebe pročišćenih metala u novom životnom ciklusu baterije. Ovaj projekat pokazuje kako ćemo uz pomoć putokaza održivosti Solvay One Planet do 2030. godine više nego udvostručiti prihode ostvarene uz pomoć kružne ekonomije.”

 

O grupi Renault

 

Grupa Renault je predvodnik restrukturiranja industrije mobilnosti.

 

Zahvaljujući alijansi sa markama Nissan i Mitsubishi Motors kao i jedinstvenoj stručnosti u području elektrifikacije, Grupa Renault se oslanja na komplementarnost svojih pet marki, Renault, Dacia, LADA, Alpine i Mobilize, kako bi razvila inovativna i održiva rešenja mobilnosti za svoje kupce. Prisutna u više od 130 zemalja, trenutno zapošljava više od 180.000 radnika, a 2020. godine je prodala 2,95 miliona automobila.

 

Spremna da se uhvati u koštac sa izazovima na saobraajnicama i na tržištu, Grupa je predana ambicioznoj transformaciji koja će stvoriti vrednost usmerenu na razvoj novih tehnologija i usluga kao i na novu paletu automobila koja je još konkurentnija, uravnoteženija i elektrifikovanija. U skladu sa ekološkim izazovima, Grupa namerava da postane CO2 neutralna u Evropi do 2050. godine.

 

O grupi Veolia

 

Grupa Veolia je svetski predvodnik u području optimizovanog upravljanja resursima. Sa gotovo 179.000 zaposlenika širom sveta, Grupa je dizajnira i pruža rešenja za upravljanje vodom, otpadom i energijom i tako doprinosi održivom razvoju zajednica i industrija. Veolia kroz svoje tri komplementarne delatnosti pomaže da se razvije pristup resursima kao i da se očuvaju i obnove postojeći resursi. Grupa je u 2019. godini snabdela pitkom vodom 98 miliona ljudi, dok je za njih 67 miliona pružila uslugu prečišćavanja otpadnih voda. Pritom je proizvela približno 45 miliona MWh energije i obradila 50 miliona metričkih tona otpada. Tvrtka Veolia Environnement (uključena u indeks Paris Euronext: VIE) zabeležila je 2019. konsolidovani prihod od 27,189 milijardi evra (29,9 milijardi USD).

 

O kompaniji Solvay

 

Solvay je naučna kompanija čije tehnologije poboljšavaju različite aspekte svakodnevnog života. Sa više od 23.000 zaposlenih u 64 zemlje, Solvey povezuje ljude, ideje i elementarne resurse kako bi dao novo značenje napretku. Grupa je okrenuta stvaranju održivih i deljenih vrednosti za sve. Zato je osmislila putokaz održivosti Solvay One Planet koji se zasniva na tri principa: klimatskoj zaštiti, očuvanju resursa i podsticanju kvalitetnijeg života. Inovativna rešenja Grupe doprinose stvaranju sigurnijih, čistijih i održivijih proizvoda za primenu u domaćintvima, prehrambenim i drugim proizvodima široke potrošnje, avionima, automobilima, baterijama, pametnim i zdravstvenim uređajima kao i sistemima za prečišćavanje vode i vazduha. Osnovana 1863. godine, Solvay je danas jedna od tri svetske kompanije za većinu svojih delatnosti, što pokazuje i neto prodaja od 9 milijardi evra koju je kompanija ostvarila u 2020 godini. Solvay je uključen u indeks Euronext u Bruxellesu i Parizu (SOLB) kao i u SAtrguje kroz ADR program I. nivoa.


Ime i prezime
Komentar