Projekat Tornado Grupe Renault

27. Nov 2020

Renault Tornado

 

Svrha projekta Tornado, pokrenutog u septembru 2017. godine, bila je da se definišu i ispitaju tehnologije i mogućnosti upotrebe autonomnih usluga mobilnosti u slabo naseljenim područjima kako bi se ispunili zahtevi lokalnih zajednica. Istraživački projekat su zajedno sproveli Grupa Renault i aglomeracijska zajednica Rambouillet Territoires sa još 10 industrijskih i akademskih partnera.

 

Autonomna mobilnost nije ograničena samo na velike gradove. Eksperimenti koji se sprovode na autonomnim automobilima moraju da uključe posebnosti slabo naseljenih područja. Naime, takva područja suočavaju se sa lošom saobraćajnom povezanošću i sve brojnijim izazovima.

 

Cilj nedavno završenog istraživačkog projekta Tornado bio je otkrivanje komunikacione infrastrukture i tehnologije uz koje će usluge autonomne mobilnosti postati dostupne u ruralnim i prigradskim područjima. Projekat se zasnivao na dva slučaja upotrebe, a u njemu su zajedno učestvovali industrijski i akademski partneri, aglomeracijska zajednica i lokalno stanovništvo.

 

U tu svrhu sprovedena su dva eksperimenta vezana uz usluge autonomne i električne mobilnosti, uključujući sveobuhvatno validacijsko ispitivanje u stvarnim uslovima:

1. usluga deljene mobilnosti, testirane uz pomoć električnog modela Renault ZOE kako bi se lokalna železnička stanica u Gazeranu direktno povezala sa poslovnim parkom Bel Air - La Forêt u Rambouilletu (na jugozapadu Pariza)

2. usluga prevoza putnika na kratkim relacijama unutar poslovnog parka Bel Air.

 

Određivanje tehnologija potrebnih za implementaciju autonomnih rešenja mobilnosti u ruralnim i prigradskim područjima.

 

Tehnička faza projekta Tornado zasnivala se na definisanju i razvoju rešenja za autonomnu vožnju, kao i razvoju komunikacione infrastrukture i tehnologija kako bi se: 

Povećala bezebednost: mašinska i programska oprema, ugrađena i daljinski povezana rešenja, povezanost automobila sa infrastrukturom itd.

Udovoljilo posebnim zahtevima prigradskih i ruralnih područja: uski putevi, kružni tokovi, prepreke koje smanjuju vidljivost, nedostatak oznaka na putu, promene u vrsti terena, uski tuneli sa jednom saobraćajnom trakom itd.

 

Misija Grupe Renault bila je sledeća: da ostvari 13 kilometara potpuno autonomne vožnje u spomenutim uslovima i tako direktno poveže železničku stanicu u Gazeranu sa poslovnim parkom Bel Air u Rambouilletu.

 

Svrha ispitivanja složenih uslova vožnje u ruralnim i prigradskim područjima bila je sledeća:

poboljšati perceptivne sposobnosti autonomnih automobila i omogućiti im da u stvarnom vremenu prepoznaju prepreke u krugu od 360 stepeni (vrsta prepreke, veličina i udaljenost od automobila)

mogućnost lociranja i kontrole autonomnog automobila (sa dopuštenim odstupanjem od 20 cm od zadate putanje) kako bi se osiguralo da sledi putanju čak i na uskim putevima i različitim terenima

odgovoriti na problem privremenog gubitka GPS signala i vožnje u uslovima nepostojeće vidljivosti, na primer prilikom vožnje tunelima sa jednom trakom

postići brzinu koju putnici i drugi učesnici u saobraćaju smatraju uobičajenom, tj. brzinu od 70 km/h u autonomnom načinu rada.

 

Imajući to na umu, saradnici na projekatu odlučili su da ispitaju funkciju različitih komponenata povezane infrastrukture (povezani semafori i ugrađene kamere uz pomoć kojih automobili prepoznaju nevidljive prepreke).

 

Ispitivanje slučaja upotrebe zaokruženo je stvaranjem usluge prevoza „od vrata do vrata” u poslovnom parku Bel Air. Reč je o autonomnom električnom shuttleu koji može da preveze do 10 ljudi i koji je ispitan na kružnoj ruti koja povezuje različite stanice u parku.

 

Kako bi prevoz putnika sa jednog kraja poslovnog parka na drugi bio bezbedan, u shuttle su ugrađeni novi sistemi koji omogućavaju naprednu percepciju automobila, iskorišćavanje infrastrukturnih mogućnosti za širenje percepcije i automatizaciju bezbednosnih sistema.

 

Testiranim vozilima Renault ZOE i shuttleom upravljano je uz pomoć iste mobilne aplikacije i naj način su sinkronizovani kako bi pružili nesmetanu uslugu tokom ispitivanja.

 

U dodiru sa stanovnicima 

 

U drugoj fazi projekta Tornado bilo je važno da se otkrije kojim se oblicima prevoza lokalno stanovništvo služi i šta misli o autonomnim automobilima. Cilj je bio ispitati mišljenje stanovnika (očekivanja i sumnje) o mogućoj upotrebi usluga autonomnog prevoza u budućnosti, odnosno proceniti njihovo zanimanje za dopunu postojećih oblika mobilnosti ciljanim, bezbednim, deljenim i ekološki prihvatljivim opcijama.

 

Oko stotinu korisnika usluge MobiLab u aglomeracijskoj zajednici Rambouillet Territoires bilo je uključeno u različite faze ovog projekta.

 

Svrha testiranja autonomnih automobila Renault ZOE i u vezi s tim povezanih radionica za zajedničko stvaranje bila je da se prouči način za integraciju autonomnih automobila, da se prate promene u mišljenju stanovništva o novim tehnologijama i da se usavršava projekat kroz nadogradnju i/ili prilagodjavanje tehničkih komponenata s obzirom na očekivanja zajednice korisnika koji su u ovom projekatu pokazali izuzetnu aktivnost.

 

Na primer, korisnici su želeli autonomni automobil koji se prilagođava stvarnim uslovima vožnje i koji pod zadatim ograničenjem može da pređe određenu rutu: zato Renault ZOE sada može samostalno da ide brzinom od 70 km/h (u odnosu na 50 km/h u 2019. godini).

 

Odgovor na zahteve zajednice 

 

Električna, autonomna i deljena mobilnost rešenje je za zajednice koje žele da povećaju mobilnost ljudi, posebno u slabije naseljenim područjima. I ne samo to. Takav oblik mobilnosti ujedno je bezbedna i ekološki prihvatljiva opcija javnog prevoza.

  

Aglomeracijska zajednica Rambouillet Territoires odlučno se uhvatila u koštac sa problemima mobilnosti ne samo zbog očekivanja lokalnog stanovništva, već i kako bi se povećala privlačnost vlastitog područja. Njeno uključivanje u projekat podržale su lokalne vlasti u aglomeraciji i departmanu.

 

Osim rešavanja regulatornih problema, razvoja drumske mreže i sprovođenja eksperimenata u okviru projekta Tornado, zajednici Rambouillet Territoires bilo je važno i učestvovanje korisnika u oblikovanju ove buduće usluge.

 

Timski rad javnosti i struke 

 

Projekat Tornado vodi Jedinstveni međuministarski fond (Fonds Unique Interministériel) za regije, a finansiraju ga francuska investiciona banka Bpifrance i regionalne vlasti sa područja Ile-de-France, Auvergne-Rhone-Alpes i Oksitanije.

U projektu su učestvovali brojni partneri iz srodnih oblasti rada koji su svojom stručnošću, veštinama i inovativnošću doprineli razvoju ove zajednice. 

 

Saradnici na projekatu Tornado

- Voditelj projekta: Grupa Renault

- Glavni partner: Rambouillet Territoires

- Industrijski partneri: Lacroix City, Avairx, Exoskills, 4D-Virtualiz i EasyMile

- Akademski partneri: Univerzitet Gustave Eiffel, Tehnološki univerzitet Compiègne / laboratorija Heudiasyc, Institut Pascal, INRIA (Nacionalni institut za istraživanja u oblasti digitalnih nauka i tehnologije) i UPPA (Univerzitet Pau i Pays de l'Adour)

- Izdavaoci sertifikata: Poles labellisateurs: Mov’eo, ViaMeca i Aerospace Valley.

 

 


Ime i prezime
Komentar