Nemačka pobedila EU u vezi emisije štetnih gasova

04. Dec 2013

Angela Merkel u Evropskom parlamentu
Kao što je poznato, Evropska unija (EU) je u oktobru ove godine na zahtev Nemačke odložila donošenje zakona koji predviđa da se prosečna emisija štetnih gasova po automobilu spusti do 2020. godine na 95 g/km. Prema najnovijim informacijama, izgleda da su dve strane ipak postigle kompromis kojim se rok za primenu novih standarda odlaže za godinu dana.

Države članice EU složile su se ove nedelje da naprave kompromis koji bi zadovoljio Nemačku, ali koji ne bi suštinski ugrozio planove o smanjenju emisije izduvnih gasova do kraja ove decenije. Novi dogovor predviđa da se umesto do 2020. godine, ograničenje kojim bi se prosečna emisija štetnih gasova po automobilu spustila na 95 g/km, pomeri na 2021. godinu. Ovaj kompromis podrazumeva i promenu pravila o fleksibilnosti zakona, dajuću veću slobodu nemačkim proizvođačima luksuznih automobila kao što su kompanije Mercedes-Benz, BMW i Audi, čiji automobili imaju znatno veću prosečnu emisiju izduvnih gasova u poređenju sa drugim evropskim proizvođačima automobila koji proizvode manje automobile sa slabijim motorima.

Do odlaganja donošenja zakona, došlo je nakon što je nemačka kacelarka Angela Merkel izjavila da sve rigoroznija ograničenja emisije štetnih gasova koje EU nameće proizvođačima automobila predstavljaju ozbiljan teret za automobilsku industriju u Nemačkoj. Ona je na taj način uzela u zaštitu pre svega nemačke kompanije Mercedes-Benz, BMW i Audi koje bi najviše bile pogođenie donošenjem novog zakona. Finalizacija konačnog dogovora završena je u petak, 29. novembra. Iako su pristale na ovaj kompromis pojedine članice EU poput Švedske, učinile su to vrlo nevoljno. Tako je švedska ministarka za zaštitu životne sredine izjavila da će zbog svoje odluke Nemačka snositi "veoma veliku odgovornost" za dalji pravac delovanja EU u pogledu ograničenja štetnih emisija gasova.


Ime i prezime
Komentar