Proizvođači odgovorni za zbrinjavanje otpadnih guma

04. Nov 2015

Pneumatici kao otpad
Na sednici Grupacije proizvođača guma i gumarskih proizvoda PKS, koja je održana u kompaniji Tigar Tajers, razmatrana je aktuelna situacija u gumarskoj industriji Srbije. Poseban akcenat stavljen na zbrinjavanje otpadnih guma.

Predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine podsetili su na važeću regulativu u Srbiji u oblasti zbrinjavanja otpadnih guma.  Tigar Tajres  i ostale članice Grupacije proizvođača guma, založili su se za model produžene odgovornosti  proizvođača, čime bi se odgovornost proizvođača za tokove otpadnih guma podigla na najviši nivo.

To će, po rečima Milene Tošić iz kompanije Tigar Tajers,  značiti da su proizvođači i uvoznici guma obavezni da  vode računa o zbrinjavanju otpadnih guma. „Zajednički nam je cilj uklanjanje svih otpadnih guma na odgovoran i transparentan način. Kao proizvođači, moramo biti odgovorni  za svaku proizvedenu gumu, a kada ona postane otpad, moramo  znati na koji je način reciklirana ili uništena“, objasnila je Tošić.

Predstavnici proizvođača guma su nakon sednice obišli novi proizvodni pogon fabrike  koji do kraja ove godine postiže svoj pun  kapacitet od četiri miliona putničkih guma, što sa postojećim kapacitetima Tigar Tajersa  čini ukupnu godišnju proizvodnju od 12 miliona guma.


Ime i prezime
Komentar