Svetski dan čistog vazduha

03. Nov 2015

Zeleni automobil

Saopštenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine povodom Svetskog dana čistog vazduha:

„Danas se obeležava Svetski dan čistog vazduha. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Vlada Republike Srbije u potpunosti su posvećeni zaštiti životne sredine i čovekovog okruženja, pre svega kroz stvaranje savremenih zakonskih okvira i osnova za njeno očuvanje, ali i što je još važnije, kroz konkretne projekte sanacije najvećih pretnji po našu okolinu, samim tim i vazduha koji svi mi zajedno udišemo. Sagorevanje samo jednog litra goriva oslobađa blizu 2.5 kilograma ugljendioksida. Treba imati na umu da su potrebna 3.5 odrasla drveta kako bi se neutralisala količina ugljendioksida koju samo jedan automobil godišnje proizvodi čekajući na semaforima! Zbog toga svaki građanin treba da se ponaša odgovorno i to tako što će svojim gestom uticati na smanjenje zagađujućih materija u vazduhu“, rekla je danas Snežana Bogosavljević Bošković, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine.


Osnovni izvori emisija u vazduh su stacionarni (postrojenja za proizvodnju toplote i električne energije, industrijska postrojenja) i mobilni (saobraćaj). Imamo relativno mali broj stacionarnih izvora emisije koji proizvodi preko 75% emisija, i veliki broj mobilnih izvora koji emituju oko 25% ukupnih emisija u vazduh.


Svakog dana prosečan vozač provede bar 10 minuta čekajući na semaforima. Za jedan minut rada automobila u mestu potrebna je ista količina goriva kao i za 1 pređen kilometar. Više goriva se potroši ako auto radi u mestu duže od 30 sekundi nego pri ponovnom paljenju. Zbog toga je važno da se gasi motor pri svakom dužem čekanju. Ključni razlog povećanja koncentracije ovog gasa u atmosferi je sve veće korišćenje fosilnih goriva (ugalj, nafta, gas) i seča šuma.


S obzirom da je kvalitet vazduha u najvećoj meri posledica emisija u vazduh, osnovne aktivnosti u narednom periodu fokusirane su na smanjenje emisija zagađujućih materija u vazduhu.  Monitoring kvaliteta vazduha se u Srbiji ostvaruje praćenjem koncentracija zagađujućih materija u vazduhu u mreži automatskih mernih stanica i mernih mesta na državnom i lokalnom nivou i to sledećih materija: SO2, NO2, prizemni ozon (O3), CO, suspendovanih čestica PM10 i PM2.5, olova, benzena, čađi. Ocenjivanje kvaliteta vazduha vrši se na osnovu izmerenih vrednosti zagađujućih materija u vazduhu primenom kriterijuma za ocenjivanje u skladu sa propisom kojim se uređuju uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta vazduha.


Ime i prezime
Komentar