Beogradsko “Oko sokolovo” ne radi po zakonu

29. Sep 2020

Oko sokolovo na pauzi

 

Parkiranje vozila u Beogradu, ali i u drugim gradovima Srbije zaista predstavlja veliki problem. Lokalne vlasti na različite načine pokušavaju da ga reše, pa je tako nedavno u Beogradu problem „rešen“ kupovinom vozila na kojima su ugrađene kamere za snimanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.

 

Doneti su novi, ali su se izmenili i važeći propisi kako bi se komunalnoj miliciji propisala nova nadležnost: snimanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila (da koristi tzv. oko sokolovo) u cilju prekršajnog sankcionisanja. Ne može se osporiti trud u „ekspresnom“ donošenju i menjanju propisa i pokušaju ozakonjenja te nadležnosti. Međutim, zaboravljeno je na nekoliko „sitnica“, koje pravno onemogućavaju komunalnoj miliciji da koristi oko sokolovo onako kako to sada čini. Zato ćemo u ovom tekstu da ukažemo na nekoliko važnijih pojedinosti.

 

Na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima u odnosu na parkiranje i zaustavljanje vozila komunalna milicija je nadležna samo za uklanjanje, odnosno premeštanje vozila, kao i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila (čl. 278). Prema ovom članu ZOBS-a komunalna milicija nije ovlašćenja da snima nepropisno parkirana i zaustavljena vozila.

 

Prema Zakonu o komunalnoj miliciji i Pravilniku o načinu snimanja na javnom mestu i načinu na koji komunalna milicija saopštava nameru da vrši snimanje, čini se da komunalna milicija ima ovlašćenje samo da snima parkirana vozila na javnim parkiralištima (na primer, da utvrđuju da li je plaćena karta za parkiranje). Ovo je i logično jer je upravljanje javnim parkiralištima jedna od komunalnih delatnosti koja je propisana Zakonom o komunalnim delatnostima.

 

Iz medija se može čuti da oko sokolovo snima vozila u prekršaju, a zapis se u elektronskoj formi šalje Pošti Srbije koja ga štampa i prosleđuje vlasniku vozila. Mora se priznati da je zamišljen veoma efikasan mehanizam za procesuiranje učinioca prekršaja, ali je zaboravljeno na jedan detalj.

 

Zaboravljeno je na samu proceduru koja se Zakonom propisuje ukoliko ovlašćeno lice zatekne nepropisno zaustavljeno ili parkirano vozilo. U tom slučaju postoji nekoliko mogućnosti. Prvo, službeno lice naređuje vozaču, ukoliko je prisutan, da odmah ukloni vozilo, pod pretnjom prinudnog izvršenja. Međutim, ukoliko vozač nije prisutan ovlašćeno lice će doneti rešenje u pisanoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od jednog minuta. Na kraju, ukoliko policijski službenik ili nadležni inspekcijski organ u kontroli saobraćaja, putem video nadzora ili foto zapisa, utvrdi da je vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama ZOBS-a, doneće rešenje u elektronskoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od jednog minuta. Ukoliko vozač u roku određenim rešenjem ne ukloni vozilo, ovlašćeno lice će ukloniti vozilo. To znači da svako nepropisno parkirano i zaustavljeno vozilo mora da se ukloni, a ne da se samo snimi i, kasnije, vozač procesuira. Ovakvo rešenje ZOBS-a je logično jer ta vozila onemogućavaju ili ometaju kretanje drugih vozila, te ih je nužno što pre ukloniti.

 

Zaista je van svake pameti da se našim novcem (poreskih obveznika) kupuju automobili i oprema za kažnjavanje nas, poreskih obveznika, na nezakonit način. Ali ni tu nije kraj, jer se ne sme zaboraviti da svako ko je nezakonito kažnjen ima pravo na naknadu štete - koju će platiti oni isti  koji su platili i oko sokolovo.

Ivan Milić   


Ime i prezime
Komentar