Nema zime za puteve u Srbiji

01. Nov 2019

Plan zimske službe
JP Putevi Srbije, održalo je danas, 1.11.2019. godine konferenciju za medije i javnu prezentaciju Plana zimskog održavanja državnih puteva, sistema obaveštavanja medija i svih zainteresovanih o stanju na putevima tokom zimskog perioda.

U cilju uspešnog sprovođenja svih aktivnosti koje se odnose na obezbeđenje prohodnosti puteva i bezbednost saobraćaja u zimskim uslovima, sačinjen je Plan zimskog održavanja kao i svih prethodnih godina.

Planom zimskog održavanja putne mreže Republike Srbije predviđeni su posebni radovi, aktivnosti i mere neophodni za obezbeđenje prohodnosti i bezbednosti saobraćaja na putevima u zimskom periodu.

Plan zimskog održavanja državnih puteva I i II reda sprovodi se od 1.11.2019. godine do 31.3.2020. godine i obavezujući je okvir za formiranje planova svih preduzeća koja se bave održavanjem puteva.

Na održavanju putne mreže Republike Srbije, angažovana su 22 specijalizovana preduzeća.

Medijima i drugim zainteresovanim stranama prezentovan  je način rada i pregled organizacije ljudstva, sredstava i mehanizacije koja je angažovana u ovom specifičnom i tako važnom aspektu održavanja državnih puteva u Republici Srbiji.  

Predstavljen je i sistem obaveštavanja i informisanja o stanju na putevima.


Šematski prikaz protoka informacija

 

JP Putevi Srbije-Informisanje

Osnovni prioritet JP Putevi Srbije u zimskom periodu je održavanje državnih puteva I i II reda i isto se obavlja se iz putnih baza i punktova kojih ukupno ima 172.

Prisustvo mehanizacije u putnim bazama na auto-putevima je neprekidno 24 časa, na ostalim putevima 16 ili 8 časova, a po potrebi i duže.

Održavanje se sprovodi po prioritetima i kategorijama i to:

    Prvi prioritet / A kategorija - Kolovoz se čisti i posipa čistom soli i mora biti očišćen u roku od 4 sata nakon prestanka padavina odnosno vremenske pojave

    Drugi prioritet / B kategorija - Kolovoz se čisti i posipa mešavinom soli i rizle u odnosu 1:4 i mora biti očišćen u roku od 6 sati nakon prestanka padavina, odnosno vremenske pojave
 
    Treći prioritet / C kategorija - Kolovoz se čisti i posipa mešavinom soli i rizle u odnosu 1:4 i koloautomob mora biti očišćen u roku od 8 sati nakon prestanka padavina, odnosno vremenske pojave

Prema planu zimske službe za  2019/20. godine raspoloživo je:

                744 putarskih automobila i kamiona
                331 mašina
                2167 radnika u jednoj smeni, od toga:
                920 radnika – putara
                172 tehničara
                327 mašinista
                748 automobača

Angažovanost  mehanizacije, može biti i veća u slučajevima  pojave elementarnih nepogoda i stepena njihove jačine.

Obezbeđena količina soli sa rezervama iznosi ukupno 90.388,43 tona, hladne asfaltne mase za sanaciju udarnih rupa 1.562 tona i kamene rizle/agregata u potrebnim količinama.

Posebna pažnja pri organizaciji održavanja državnih puteva I i II reda u zimskim uslovima poklanja se:

a) mostu "Gazela", prevoju Bubanj Potok, Begaljičko Brdo i prevoj "Mečka" na autoputu;
b) prevoju Čestobrodica na putu Paraćin – Zaječar (600 m.n.v),
v) usponu Rušanj i Rudnik na Ibarskom putu,
g) prevoju Zlatibor, (1000 m.n.v.),
d) prevoju Popadija (Majdanpek – Negotin),
đ) prevoju Tresibaba (Knjaževac – Niš),
e) prevoju Svetinja (Topola – Kragujevac),
ž) prevojima na Fruškoj Gori (Iriški Venac, Banstol),
z) širim područjima Tare, Crne Trave i Sjenice,
i) mostu kod Beške na putu Beograd - Novi Sad,
j) prevoj Jaram na putu Brzeće-Kopaonik,
k) most preko Save, obilaznica Dobanovci-Ostružnica,
l) zona mosta Prijevorac na rekonstruisanoj deonici IB23, između Borove Glave i Kokinog Broda,
lj) obilaznica Beograda od Sektora-3 ( reka Sava ) do kraja Sektora-5 ( Straževica ) i Kružni put,
m) novi most „Batajnica“ sa rampama, u petlji Batajnica.
 
JP Putevi Srbije sarađuje sa Ministarstvom za unutrašnje poslove Srbije - Upravom saobraćajne policije, Sektorom za vanredne situacije i obaveštava ih redovno o stanju na putevima, prihvata sugestije i zajedno u duhu kolegijalnosti i profesionalizma donosi odluke  kada se radi o obustavama saobraćaja na kritičnim deonicama.

JP  Putevi Srbije apeluje na sve korisnike puteva i učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propisa i uključuju u saobraćaj sa opremom za kretanje u zimskim uslovima, pogotovo na kritičnim deonicama, da poštuju ograničenja brzine, povećaju brigu o drugima i pokažu neophodnu solidarnost na putu.

Na naslovnoj strani internet prezentacije JP Putevi Srbije (www.putevi-srbije.rs) mogue da se preuzmu Plan zimske službe 2019/20. godine, Kratak i Detaljan izveštaj zimske službe na dnevnom nivou, Mapa stanja na putevima u zimskom periodu i Mapa državnih puteva po prioritetima.


Ime i prezime
Komentar