Sistem E-Call obavezan u novim automobilima

03. Apr 2018

E call Sistem
Evropska Unija je 2015. godine usvojila zakon koji propisuje da svi novi putnički automobili na tržištu EU moraju da budu opremljeni sistemom E-Call, a njegova primena je počela u subotu, 31. marta 2018. godine.


Zakon predviđa da svi novi tipovi putničkih i lakih kamiona moraju da imaju elektronski 112-e-Call koji automatski obaveštava službe hitne pomoći i prijavljuje lokaciju saobraćajne nesreće.


Sistem E-Call automatski poziva jedinstveni Evropski broj za hitne slučajeve 112 u slučaju ozbiljne saobraćajne nesreće i putem evropskog satelitskog sistema Galileo javlja lokaciju službama za hitnu pomoć. Ovaj sistem, koji može da se aktivira ručno, obezbeđuje samo osnovne informacije i ne snima ili čuva podatke.


Sistem će reći hitnim službama tačnu lokaciju vozila, vreme nesreće i pravac kretanja vozila, što je posebno važno za autoputeve, čak i ako je vozač nesvestan ili nije u mogućnosti da nazove. Ovo rešava problem u slučaju kada se vozač nađe na nepoznatom mestu i ne zna kako službi hitne pomoći da naznači svoju lokaciju.


Prema procenama, sistem će da skrati vreme dolaska hitne pomoći do 50 odsto u ruralnim područjima i 60 odsto u urbanim sredinama, što će da spasi mnogo života.


Ime i prezime
Komentar