Srbi lideri u Evropi po naklonjenosti autonomnim automobilima

27. Jan 2017

David Smith, futurolog i izvršni direktor Global Futures and ForesightMalachy Tuohy, menadžer za korporativne komunikacije u kompaniji Goodyear


Kompanija Goodyear u Beogradu je organizovala događaj na kome su predstavljeni rezultati istraživanja sprovedenog u 11 zemalja Evrope uključujući i Srbiju. Istraživanje je deo projekta Think Good Mobility, a ispitanicu su iskazivali svoje mišljenje o autonomnim automobilima odnosno "automobilima bez vozača".

 

Prisutnima su se obratili

David Smith, svetski priznat futurolog i izvršni direktor GFF-a (Global Futures and Foresight)
Malachy Tuohy, menadžer za korporativne komunikacije u kompaniji Goodyear
Jože Stružnik, generalni direktor prodaje u kompaniji Goodyear
Simona Dijak, menadžer za komunikacije kompanije Goodyear u Sloveniji

Svi prisutni imali su priliku da prodiskutuju sa govornicima na temu autonomnih automobila i da saznaju nešto više o tome šta nas čeka u budućnosti.


Tehnologija u nastajanju omogućava da vozač uđe u automobil, unese odredište, zavali se u sedište i bude opušten dok se vožnja ne završi. Ovako bi mogla da izgleda budućnost kretanja autonomnim automobilima (AV), a kompanija Goodyear sada pomaže vozačima da „razmišljaju unapred" o putevima sutrašnjice.

Kao jedan od najvećih svetskih proizvođača pneumatika, kompanija Goodyear u saradnji sa LSE (London School of Econonnics and Political Science) sprovela je istraživanje o mišljenjima vozača o autonomnim automobilima, odnosno automobilima bez vozača. Istraživanje je sprovedeno kombinacijom socioloških alatki; fokus-grupa koje su sprovedene u četiri evropske zemlje i onlajn anketa u 11 zemlja Evrope sa oko 12.000 ispitanika u sklopu platforme Think Good Mobilitv.

Rezultati su pokazali značajne razlike u mišljenjima stanovnika različitih evropskih zemalja, a u jednoj kategoriji Srbi su bili dominantni. Na pitanje da li bi se osećali prijatno prilikom upotrebe automobila bez vozača, odnosno AV umesto tradicionalnog automobila današnjice, Srbi su dali najveći procenat pozitivnih odgovora i time zauzeli prvo mesto od 11 zemalja Evrope (28 odsto njih bi se osećalo prijatno, a 30 odsto njih se ne bi se osećalo prijatno). U poređenju sa ostalim zemljama Evrope koje su odgovarale na isto pitanje, Španija je zauzela drugo, a Poljska treće mesto.

Na pitanje kako bi se osećali da dele put sa AV-om, Srbi su zauzeli treće mesto – 28 odsto srpskih ispitanika odgovorilo je kako bi se osećalo prijatno u ovakvoj situaciji, a 32 odsto njih ne bi se osećalo prijatno. Stanovnici Poljske su, odgovorima na isto pitanje, zauzeli prvo mesto.

Ispitanici srpske nacionalnosti su na prvom mestu, među zemljama u kojima je sprovedena anketa, po uverenju da bi vožnja autonomnih automobila bila lakša od upravljanja njihovim sopstvenim, sa čime se složilo njih 43 odsto. I, možda u vezi s tim, ispitanici srpske nacionalnosti pokazali su najniži nivo nelagodnosti u slučaju da ne upravljaju svojim automobilom (samo je 56 odsto ispitanika reklo da bi osećali nelagodnost u slučaju da nemaju kontrolu).

Srpski ispitanici su na trećem mestu po svojoj otvorenosti prema AV, a ovaj proračun je napravljen na osnovu odgovora u vezi sa argumentima za i protiv AV. Čak 48 odsto Srba smatra da je najveći broj saobraćajnih nesreća prouzrokovan ljudskom greškom i iz tog razloga se AV smatra bezbednijom opcijom. Pored toga, 50 odsto naših sugrađana (čime zauzimamo drugo mesto u poređenju sa ostalim zemljama) misli da bi se AV predvidljivije ponašalo u saobraćaju za razliku od čoveka za volanom, dok se 41 odsto složilo sa činjenicom da mašine nemaju emocije, pa iz tog razloga mogu biti bolji vozači od ljudi (čime zauzimamo četvrto mesto u poređenju sa ostalim zemljama).

Ostale zemlje u kojima su se ispitanici visoko rangirali po pitanju slaganja sa činjenicom da mašine nemaju emocije i da je to razlog zbog kog su bolji vozači od ljudi, su stanovnici Poljske, Francuske i Velike Britanije koje su zauzele prvo, drugo i treće mesto.

Karlos Cipoliti (Carlos Cipollitti), generalni direktor Centra za inovacije kompanije Goodyear u Luksemburgu, iskomentarisao je rezultate istraživanja: AV dolaze. Od suštinskog značaja je da se razume kako vozači doživljavaju putovanje danas i kako po njima AV treba da se uklope. Kompanija Goodyear istražuje neke od ključnih oblasti koje oblikuju budućnost mobilnosti. Nadamo se da će uvid koji ovo istraživanje pruža pomoći svim važnim zainteresovanim stranama da zajedno rade na uspešnom uvodenju AV.

Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa Londonskom školom ekonomije (London School of Economics and Political Science), a učestvovale su Španija, Češka, Nemačka, Italija, Srbija, Francuska, Poljska, Belgija, Holandija, Švedska i Velika Britanija.


Autonomni automobili budućnosti


Ime i prezime
Komentar