Uništavanje saobraćajne signalizacije

29. Jun 2020

 Saobraćajni znaci
JP Putevi Srbije obaveštava javnost da je poslednjih dana, na državnom putu I B reda broj 13, na deonici od petlje Kovilovo do raskrsnice za Padinsku Skelu oštećena vertikalna saobraćajna signalizacija u vrednosti od skoro pet miliona dinara.
 
Oštećeno je ukupno 63 saobraćajna znaka, trouglastih 12, kružnih 35, kvadratnih 6 i pravougaonih 10, kao i 22 table za vođenje i upućivanje saobraćaja.

Godišnja vrednost ukradenih, oštećenih i uništenih saobraćajnih znakova, putokaznih tabli, smerokaza i ostale saobraćajne signalizacije i opreme iznosi preko 140 miliona dinara odnosno više od milion evra na teritoriji Republike Srbije.

Uz prosečnu vrednost saobraćajnog znaka odnosno table na godišnjem nivou ukrade se više hiljada saobraćajnih znakova i putokaznih tabli.

Ako se uzme u obzir da cena presvlačenja 1 km puta u proseku košta oko 12 miliona dinara, može da se zaključi da bi godišnje JP Putevi Srbije moglo da rehabilituje 12 km puta za iznos utrošenih sredstava za ukradenu i oštećenu saobraćajnu signalizaciju.

U JP Putevi Srbije naglašava da krađa, uklanjanje ili oštećenje saobraćajne signalizacije i opreme  smanjuje bezbednost i direktno ugrožava živote učesnika u saobraćaju, zato bi kazne za takva krivična dela trebalo da budu oštrije.

Putevi, saobraćajna signalizacija i oprema su javno dobro odnosno imovina svih građana i to je razlog više da svi zajedno aktivno učestvuju na čuvanju zajedničke imovine.

JP Putevi Srbije apeluje da se sve nadležne institucije, mediji  i sami građani uključe u akciju  koja bi pomogla da se sačuvaju materijalna sredstva uložena u izgradnju i održavanje puteva Republike Srbije u cilju da se obezbedi nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja.  


Ime i prezime
Komentar